Administraţia Pieţelor Sector 6, cu sediul în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, sctor 6, Bucureşti, email: contact@aps6.ro, telefon 021.316.12.98, fax 021.316.12.99, email contact@piete6.ro, Cod de Înregistrare Fiscală RO 4340447, având contul Nr. RO46TREZ70621F335000XXXX – deschise la Trezoreria Sector 6, reprezentată prin Director General –Marius Lăcătuş, organizează LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE în data de 11.12.2020, începând cu ora 10,00 – conf. tabel de mai jos – pentru atribuirea a 7 locuri pentru comercializarea de pomi de crăciun, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 12.12-25.12.2020 în următoarele locaţii:

Anunț organizare licitatie Descarcă
Caiet de sarcini Aleea Baiut Descarcă
Caiet de sarcini Crangasi intersectie cu B-dul Constructorilor Descarcă
Caiet de sarcini Crangasi Serg. Sefan Crisan Descarcă
Caiet de sarcini Pasaj Lujerului Descarcă
Caiet de sarcini Piata Giulesti 1 Descarcă
Caiet de sarcini Piata Giulesti 2 Descarcă
Caiet de sarcini Valea Argeşului Descarcă