Pentru ocuparea tarabelor de producatori din piata Valea Ialomitei, toti producatorii agricoli interesati, se pot prezenta la sediul Administratiei Pietelor Sector 6 din sos. Virtutii nr. 148, cu urmatoarele documente:

1. Certificat de producator
2. Titlu de proprietate asupra terenului
3. Extras registrul agricol
4. CI/BI de identitate

Toate documentele care sa dovedeasca calitatea de producator (certificate de mostenitor, acte de stare civila: certificate de nastere, certificate de casatorie)