Legislația proprie și incidentă care guvernează activitatea instituției:
Legea nr. 215/2001, H.G. nr. 348/2004,
Legea nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006,
Legea nr. 24/2000,
Legea nr. 53/2003,
Legea nr.161/2003,
Legea nr. 544/2001,
Legea nr. 52/2003,
Legea nr. 273/2006,
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 137/27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea unor dispozitții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
Legea nr. 135/2007, H.C.L. S6 nr. 192/2016,
Legea nr. 50/1991,
Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991, Legea nr. 82/1991, O.G. 71/2002,
Legea nr. 227/2015,
Legea nr. 207/2015,
Legea nr. 153/2017,
Legea nr. 98/2016, H.G. 395/2016.