Administratia Pietelor Sector 6 este un serviciu public de interes local, aflat in subordinea Consiliului Local al Sectorului 6. Finantarea acestei institutii se realizeaza integral din venituri proprii (institutie extrabugetara).

O sursa a veniturilor o constituie exploatarea directa a pietelor Chilia Veche, Valea Ialomitei, Drumul Taberei II si Giulesti II prin incasarea taxelor forfetare pentru tarabe, iar a doua sursa este constituita din  veniturile obtinute din contractele de asociere si cele de inchiriere incheiate in vederea amenajarii si exploatarii celorlalte piete.