Persoana responsabiă pentru Legea 544/2001

Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001: Putinianu Laurentia


Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Descarcă formular >>


Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

Descarcă formulare >>


Lista cu documentele de interes public

Descarcă document >>


Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Cerere de încheiere contract nou

Descarcă document >>

Cerere de rezervare tarabă

Descarcă document >>

Proces verbal de afișare

Descarcă document >>