Lista cu informatii conform prevederilor articolului 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice.