Statul de funcții al Administratiei Piețelor Sector 6

Descarcă document >>


Organigrama Administrației Piețelor Sector 6

Descarcă document >>


Regulamentul de organizare și functionare al Administrației Piețelor Sector 6

Descarcă document >>


Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 6

Descarcă document >>


Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului “E-VOLUTION” de către Administrația Piețelor Sector 6

Descarcă document >>


Hotărâre privind aprobarea garantarii și contractării unor împrumuturi interne/externe în valoare totală de maxim 20.000.000 lei (sau echivalentul în euro) ce vor fi realizate de catre Administrația Piețelor Sector 6 în vederea finalizării investițiilor pentru modernizatea sau reamenajarea piețelor Drumul Taberei, Valea Ialomiței și Chilia Veche

Descarcă document >>


Hotărâre privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Piețelor Sector 6 a unui teren de către Consiliul General al Municipiului București

Descarcă document >>